Legislatie


Legislatie conexa activitatilor in constructii  •   Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor


  •  Legea privind modificarea si completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor


  •  Legea 10/1995 privind calitatea in constructii


  •   HG 766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii


  •   Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect


  •   Codul deontologic al profesiei de arhitect