duminică, 1 mai 2011

O perspectiva noua - casa pasiva

Casa pasivă este o casă foarte bine izolată termic, cu ferestre cu trei foi pe geam şi protecţie solară, asigurând un mediu sănătos de viaţă, fără diferenţe termice în acelaşi spaţiu. Ins­talaţia de ventilaţie este asigurată de o pompă de căldură aer-aer care preia aerul curat din afară, introducându-l într-un schimbător de căldură unde, întâlnind aerul viciat expulzat, preia de la acesta câteva grade, fiind ulterior comprimat în compresorul pompei de căldură, intrând în casă la temperatura dorită de proprietar. În acest mod, se asigură şi aerul proaspăt şi căldura necesară.
De obicei, clădirile „verzi” sunt proiectate pentru a fi cât mai bine expuse la soare iarna şi umbrite pe timpul verii.
O casă construită cu materiale clasice are un preţ mediu de aproximativ 500 euro plus TVA pe metru pătrat construit. Preţul unei vile construite prin utilizarea tehnologiilor verzi ajunge la aproximativ 600 euro plus TVA pe metru pătrat. Proprietarii unei case „verzi” vor beneficia de o locuinţă călduroasă, protejată de zgomot, de o calitate mai înaltă a construcţiei, precum şi de o maximă eficientizare a utilizării spaţiului.
În momentul de faţă, tehnologiile ecologice orientate spre eficientizarea şi asigurarea autonomiei energetice sunt bazate, în primul rând, pe energiile solară şi eoliană.
În România există zone în care fluxul energetic solar anual atinge valori între 1450-1600kWh/m2/an, în zona litoralului Mării Negre şi Dobrogea, precum şi în majoritatea zonelor sudice. În majoritatea regiunilor ţării, fluxul energetic solar anual  atinge valori între 1250 – 1350kWh/m2/an. Gradul mediu de însorire diferă de la o lună la alta şi chiar de la o zi la alta, în aceeaşi localitate şi, cu atât mai mult, de la o localitate la alta.
Evident, radiaţia solară este distribuită neuniform pe suprafaţa Pământului, poziţia geografică şi condiţiile climatice locale având o influenţă deosebită pentru impactul radiaţiei solare asupra suprafeţei terestre. Cea mai mare cantitate de energie termică se regăseşte în domeniul radiaţiei infraroşii şi nu în domeniul radiaţiei vizibile, ceea ce sugerează ideea că această radiaţie poate fi captată eficient şi în condiţiile în care cerul nu este perfect senin. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate panourile solare cu tuburi vidate, iar pentru captarea eficientă a radiaţiei solare, chiar şi la temperaturi sub 0°C, s-au realizat panouri solare cu tuburi termice. Transformarea, sau conversia energiei solare în energie termică, este realizată în captatori solari, având funcţionarea bazată pe diverse principii constructive.   Indiferent de tipul captatorilor solari, pentru ca randamentul conversiei energiei solare în energie termică să fie ridicat, este important ca orientarea captatorilor spre Soare, să fie cât mai corectă. Poziţia captatorilor solari este definită prin două unghiuri şi anume, unghiul de înclinare faţă de orizontală, respectiv unghiul azimutului, reprezentând orientarea faţă de direcţia sudului.

Captatorii solari reuşesc să contribuie într-un mod important la prepararea apei calde menajere sau la încălzirea spaţiului. Trebuie menţionat faptul că sistemele solare pot contribui şi la producerea energiei termice necesare încălzirii casei, după acelaşi principiu al compensării termice realizate de o centrală. Sistemele solare pot fi utilizate la toate tipurile de clădiri pentru locuinţe.
Avantajele sistemelor solare:
-    energia captată de un sistem solar este gratuită;
-    capacitatea de preluare a radiaţiei solare este de până la 95%;
-    costurile reduse de exploatare şi întreţinere;
-    sunt total nepoluante;
-    siguranţa în exploatare;
-    montarea facilă, masa redusă;
-    instalare pe acoperişuri cu unghiuri diferite de înclinaţie, datorită accesoriilor de fixare specifice;
-    durata medie de viaţă de 25 de ani.

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă, generată de puterea vântului. Curenţii de aer se datorează încălzirii neuniforme a Pământul, fapt care creează mişcări de aer. Astfel, poate fi folosită energia cinetică a vântului pentru a roti turbinele, capabile să genereze electricitate.
Majoritatea turbinelor pot produce energie în peste 25% din timpul de funcţionare, randamentul crescând iarna, datorită intervalelor de timp mari cu vânturi puternice.
Turbina eoliană trebuie să poată prelua vântul pe direcţia sa, fără ca aerul să fie împiedicat de clădiri sau copaci. Similar, dealurile pot bloca complet vânturile din anumite direcţii, îndepărtând astfel o sursă de vânt potenţială. Este deci important de decis unde se poziţionează turbina. Aceasta se poate realiza prin observarea directă a direcţiei şi puterii vântului. Următorul pas este obţinerea unor măsurători directe ale vitezei vântului. Locul în care se face măsurarea trebuie să fie la o înălţime mai mare decât a clădirii deservite. Deoarece puterea vântului e variabilă, trebuie făcute zilnic mai multe măsurători, pe o durată de una sau mai multe luni. Aceasta permite determinarea vitezei medii a vântului. Majoritatea turbinelor eoliene necesită localizarea într-un spaţiu deschis cu o viteză medie a vântului de minim 12 km pe oră.
Utilizând datele furnizate de producătorul turbinei, este posibil de obţinut puterea generată de turbină şi de calculat electricitatea produsă. În cazul investitorilor persoane fizice, această mărime de ieşire poate fi, apoi, comparată cu consumul de electricitate indicat în factura de energie electrică. Dacă respectiva cantitate generată de turbină depăşeşte 25% din energia consumată, este rentabil să se investească într-o turbină eoliană de dimensiuni mici, pentru consumul casnic.
Avantajele sistemelor eoliene:
-  dacă turbinele eoliene sunt dimensionate corespunzător, profitul obţinut la orice capital investit este mare.
- dacă există condiţii favorabile de vânt, turbinele eoliene pot genera electricitate în momentul în care nu este lumină exterioară suficientă şi, de aceea, pot fi complementare generării de electricitate prin utilizarea panourilor solare.
-  turbinele se pot monta pe clădirile existente adecvate, fără a genera probleme deosebite, dacă aceste clădiri sunt potrivite din punct de vedere structural.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu